ዓውደ-ኣዋርሕ ፍጻመታት

ኤም ሞን

Tue

W እራብ

F ፍሪ

ኤስ ኮፍ ኢሉ ነበረ

ኤስ ጸሓይ

0 ፍጻመታት

0 ፍጻመታት

1 ፍጻመ

0 ፍጻመታት

0 ፍጻመታት

0 ፍጻመታት

0 ፍጻመታት

0 ፍጻመታት

0 ፍጻመታት

1 ፍጻመ

-

ብኢንተርነት ኣቢልካ ስራሕ ንምርካብ ዚግበር ጻዕሪ

0 ፍጻመታት

0 ፍጻመታት

0 ፍጻመታት

0 ፍጻመታት

0 ፍጻመታት

0 ፍጻመታት

1 ፍጻመ

-

ነቲ ሊንክድኢን ዚብሃል ፕሮፌሰር ብኸመይ ከም እተመሓይሾ ምፍላጥ

0 ፍጻመታት

0 ፍጻመታት

0 ፍጻመታት

0 ፍጻመታት

0 ፍጻመታት

0 ፍጻመታት

0 ፍጻመታት

1 ፍጻመ

ገጽ -

ኣብ ቢሲ ምዕያይ - መሰላትካን ሓላፍነታትካን ፍለጥ

0 ፍጻመታት

0 ፍጻመታት

0 ፍጻመታት

0 ፍጻመታት

0 ፍጻመታት

0 ፍጻመታት

0 ፍጻመታት

0 ፍጻመታት

0 ፍጻመታት

0 ፍጻመታት

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ