دا ویب پاه ستاسو د انګلیسی ژبې ټولګیو پورې اړوند په زړه پورې او اړونده فعالیتونو سره اړیکې لری. د خپل ښوونکی سره خبرې وکړئ چې څنګه انګلیسی د دوهمې ژبې (ESL) په توګه وکاروی.

د LINC زده کونکو لپاره د جینس ESL سره انلاین زده کړه CLB 1-8

د جینس ESL ویب پا includesه کې شامل دی:

ځینې درسونه په ټولنه کې هر چا ته وړیا شتون لری ، پداسې حال کې چې نور یوازېدBC LINC زده کونکو ISS ته شتون لری څوک چې پټنوم لری.

د جینس ESLد افغانستان د ۱۰