اخبار

کانادا از بیش از ۲۰۰ مهاجر افغان در ونکوور استقبال کرد

طی چند هفته اینده، این پناهندگان از انجمن خدمات مهاجران بریتیش کلمبیا (ISSofBC)، یک RAP SPO که کار ان برای کمک به پناهندگان برای سازگاری با زندگی در کانادا ضروری است، حمایت خواهند شد.

کانادا از بیش از ۲۰۰ پناهنده افغان در ونکوور استقبال می کند، از طریق https://bit.ly/issrwv.

پرش به محتوا