ማስረጃ ማሰባሰብ

የእርስዎን ሐሳብ የሚደግፍ ማስረጃ ማሰባሰብ አስፈላጊ ነው. ይህም ማለት በአገራችሁ ስላጋጠማችሁ ነገር እውነቱን እየተናገራችሁ እንዳላችሁ የሚያሳዩ የቻልከውን ያህል ብዙ ሰነዶችን መሰብሰብ ማለት ነው ።

ዝርዝር መረጃ ለማግኘትና ማስረጃዎችን ለማሰባሰብ እርዳታ ለማግኘት የስደተኞች የመስማት ዝግጅት መምሪያ ገፅ 16 – 27ን ያንብቡ።

የመስማት ቀን ማግኘት

የስደተኞች ጥያቄ ለማቅረብ ብቁ ከሆንክ በካናዳ የኢሚግሬሽንና የስደተኞች ቦርድ (አይ አርቢ) ወደ መዳኘት መሄድ አለብህ። መኮንኑ የሪፈራል ማረጋገጫ ይሰጥዎታል። የእርስዎ ጥያቄ ወደ (አይአርቢ) እየተጠቀሰ መሆኑን ያረጋግጣል. በኋላ ላይ, አይአርቢ የእርስዎን ጥያቄ ለመስማት ዝግጁ በሚሆንበት ጊዜ ለመስማት በደብዳቤ እንዲታይ ማስታወቂያ ይልክልዎታል.

ሁሉንም ሰነዶች ማቅረብ አለብዎት። የአቤቱታ ቅጽ (BOC) መሰረት (BOC) ጋር ለመያያዝ የምትፈልጉትን ማንኛውንም ማስረጃ ጨምሮ፣ ችሎቱ ከቀረበበት ቀን ቢያንስ ከ10 ቀናት በፊት ማቅረብ አለብዎት። አይ አርቢ በካናዳ ጥበቃ እንደሚያስፈልግህ ለማሳየት ቢኦሲ እና ሌሎች ሰነዶችን ያጠናል።

ዝግጁ ጉብኝት

የስደተኞችን የመስማት ችሎታ በተመለከተ ያሉህን በርካታ ጥያቄዎች ግልጽ ለማድረግ ዝግጁ ጉብኝት ያለ ክፍያ ፕሮግራም ነው። ሪዲ ቱርስ የስደተኞች ጠያቂዎች ወደ ስደተኞች የመስማት አዳራሽ ገብተው ስለ ስደተኞች የመስማት ሂደት እና ስለ ስደተኞች መወሰን ጽንሰ-ሀሳብ ለማወቅ እድል ይሰጣሉ.

የምትሰማበት ቀን ካለህ የሰፈራችሁን ሰው ለማየት ዝግጁ የሆነ ጉብኝት አድርጉ።

ለመመዝገብ, ወይም ለበለጠ መረጃ ለማግኘት ኢሜይል READY@kinbrace.ca ወይም 604-328-3132 ይደውሉ.

 ወደ ይዘቱ ይውሰዳሉ