بازنەکانی گفتوگۆی ئینگلیزی (IN-PERSON)

سەنتەری کۆمەڵگای لانگلی تیمس 20399 دۆگلاس کریس لانگلی کۆلۆمبیای بەریتانی کەنەدا

بەشداریمان بکە لە گفتوگۆ و چالاکییەکانی هەفتانەمان، فێربە دەربارەی کەلەپووری کەنەدی، متمانەی قسەکردنت بنیات بنێ و زیاتر. کەی: دەستپێکردن لە ۲۷ی نیسانی ۲۰۲۴ - ۲۹ی حوزەیرانی ۲۰۲۴ شەممە کاتژمێر ۱۰:۰۰ بەیانی بۆ ۱۲:۰۰ ئێوارە (ئاستەکانی ۱-۴) لەکوێ: ۲۰۳۹ دۆگلاس کریسێنت لانگلی BC V3A 4B3 (کتێبخانەی هەرێمی فریزەر ڤاڵی لەناو ناوەندی کۆمەڵگای تیمس) شیاوبوون: کراوەیە بۆ [...]

ئازاد

بازنەکانی گفتوگۆی ئینگلیزی (IN-PERSON)

سەنتەری کۆمەڵگای لانگلی تیمس 20399 دۆگلاس کریس لانگلی کۆلۆمبیای بەریتانی کەنەدا

بەشداریمان بکە لە گفتوگۆ و چالاکییەکانی هەفتانەمان، فێربە دەربارەی کەلەپووری کەنەدی، متمانەی قسەکردنت بنیات بنێ و زیاتر. کەی: دەستپێکردن لە ۲۷ی نیسانی ۲۰۲۴ - ۲۹ی حوزەیرانی ۲۰۲۴ شەممە کاتژمێر ۱۰:۰۰ بەیانی بۆ ۱۲:۰۰ ئێوارە (ئاستەکانی ۱-۴) لەکوێ: ۲۰۳۹ دۆگلاس کریسێنت لانگلی BC V3A 4B3 (کتێبخانەی هەرێمی فریزەر ڤاڵی لەناو ناوەندی کۆمەڵگای تیمس) شیاوبوون: کراوەیە بۆ [...]

ئازاد

بازنەکانی گفتوگۆی ئینگلیزی (IN-PERSON)

سەنتەری کۆمەڵگای لانگلی تیمس 20399 دۆگلاس کریس لانگلی کۆلۆمبیای بەریتانی کەنەدا

بەشداریمان بکە لە گفتوگۆ و چالاکییەکانی هەفتانەمان، فێربە دەربارەی کەلەپووری کەنەدی، متمانەی قسەکردنت بنیات بنێ و زیاتر. کەی: دەستپێکردن لە ۲۷ی نیسانی ۲۰۲۴ - ۲۹ی حوزەیرانی ۲۰۲۴ شەممە کاتژمێر ۱۰:۰۰ بەیانی بۆ ۱۲:۰۰ ئێوارە (ئاستەکانی ۱-۴) لەکوێ: ۲۰۳۹ دۆگلاس کریسێنت لانگلی BC V3A 4B3 (کتێبخانەی هەرێمی فریزەر ڤاڵی لەناو ناوەندی کۆمەڵگای تیمس) شیاوبوون: کراوەیە بۆ [...]

ئازاد

بازنەکانی گفتوگۆی ئینگلیزی (IN-PERSON)

سەنتەری کۆمەڵگای لانگلی تیمس 20399 دۆگلاس کریس لانگلی کۆلۆمبیای بەریتانی کەنەدا

بەشداریمان بکە لە گفتوگۆ و چالاکییەکانی هەفتانەمان، فێربە دەربارەی کەلەپووری کەنەدی، متمانەی قسەکردنت بنیات بنێ و زیاتر. کەی: دەستپێکردن لە ۲۷ی نیسانی ۲۰۲۴ - ۲۹ی حوزەیرانی ۲۰۲۴ شەممە کاتژمێر ۱۰:۰۰ بەیانی بۆ ۱۲:۰۰ ئێوارە (ئاستەکانی ۱-۴) لەکوێ: ۲۰۳۹ دۆگلاس کریسێنت لانگلی BC V3A 4B3 (کتێبخانەی هەرێمی فریزەر ڤاڵی لەناو ناوەندی کۆمەڵگای تیمس) شیاوبوون: کراوەیە بۆ [...]

ئازاد

بازنەکانی گفتوگۆی ئینگلیزی (IN-PERSON)

سەنتەری کۆمەڵگای لانگلی تیمس 20399 دۆگلاس کریس لانگلی کۆلۆمبیای بەریتانی کەنەدا

بەشداریمان بکە لە گفتوگۆ و چالاکییەکانی هەفتانەمان، فێربە دەربارەی کەلەپووری کەنەدی، متمانەی قسەکردنت بنیات بنێ و زیاتر. کەی: دەستپێکردن لە ۲۷ی نیسانی ۲۰۲۴ - ۲۹ی حوزەیرانی ۲۰۲۴ شەممە کاتژمێر ۱۰:۰۰ بەیانی بۆ ۱۲:۰۰ ئێوارە (ئاستەکانی ۱-۴) لەکوێ: ۲۰۳۹ دۆگلاس کریسێنت لانگلی BC V3A 4B3 (کتێبخانەی هەرێمی فریزەر ڤاڵی لەناو ناوەندی کۆمەڵگای تیمس) شیاوبوون: کراوەیە بۆ [...]

ئازاد
بازدان بۆ ناوەڕۆک