اخبار

خدمات حل و فصل در دسترس شنبه ها در Coquitlam

ISSدفترCottonwood BC در Coquitlam در روزهای شنبه 9am - 4:30pm از 2 ژوئن برای مشتریان برای دسترسی به خدمات حل و فصل و کارگاه های اموزشی در طول اخر هفته باز خواهد شد.

25،44،44،44،44،44،44،44.4.4.4.. تنها، تنها

ایستگاه بینالمللی BCCottonwood (200-504 Cottonwood Avenue، Coquitlam) به راحتی توسط حمل و نقل عمومی تنها دو بلوک دور از ایستگاه Burquitlam تازه ساخته شده در خط Evergreen Skytrain قابل دسترسی است.

احساس رایگان برای تماس با ما اگر شما هر گونه سوال.
778-383-1438
settlement@issbc.org

پرش به محتوا