ፍጻመታት ጽዕነት

" ኵሉ ፍጻመታት

  • እዚ ፍጻመ እዚ ሓሊፉ እዩ ።

ኣኼባ ዕቤትን ጕጅለታትን ፦ ንተጀመርቲ ዚኸውን ናይ ቪድዮ ኮንፈረንስ መሳርሒታት

ሓምለ 2 @ 1 30 ምሸት - 2 30 ድ.

ነታ "ኣኼባ ዕቤትን ጕጅለታትን - ንተጀመርቲ ዚኸውን ናይ ቪድዮ ኮንፈረንስ መሳርሒታት " ብኸመይ ከም እትጥቀመላ ምሳና ተምሃር ።

ሕቶታት ክትሓትትን ምስኡ እተተሓሓዘ ሓሳባትን ተመክሮታትን ከተካፍልን ትኽእል ኢኻ።

እዚ ማሕበረሰብ እዚ ኣብ ሰላምን ሓባራዊ ሃዋሁን ምስ ሓደስቲ ኣዕሩኽ ንምርኻብዓብዪ ዓብዪ ምትእስሳር ኣለዎ ።

መዓስ ፦
ሰሉስ - 2 ሓምለ 2024
1 30 ምሸት ክሳዕ ሰዓት 3 30 ድ.

ኣበይ ?
ብኢንተርነት ኣቢልካ
ኣኼባ ዕቤት

ምስ ቨርና ንምርኻብ ፦
778-554-2218
verna.segui@issbc.org

ዝርዝር ሓበሬታ

ዕለት፦
2 ሓምለ
ግዜ ፦
1 30 ምሸት - 2 30 ድ.
ምድብ ፍጻመ፦
ወብ ሳይት ፦
https://issbc.org/

መአከቢ ቦታ

ኢንተርነት - ዕቤት

ኣመሓዳሪ

ISSofBC – ቨርና ሴጊ
ተሌፎን
7785542218
ኢ-መይል
verna.segui@issbc.org
ወብ ሳይት ኣዳላዊ ምርኣይ
ናብ ዕግበት ኣተኵሩ