ፍጻመታት ጽዕነት

" ኵሉ ፍጻመታት

  • እዚ ፍጻመ እዚ ሓሊፉ እዩ ።

ፈይርሞንት ቫንኮቨር ሆቴል ኢንፎ ፕሮግራም

ሰነ 18 @ 10 00 am - 11 00 am

ናጻ

ኣብቲ ሆቴል ፈይርሞንት ቫንኮቨር ዜቕርብ ባህ ዜብል ሓበሬታ ምሳና ሓቢርካ ብዛዕባ እዚ ኽትሰምዕ ከለኻ ብዛዕባ እዚ ኽትሰምዕ ኢኻ፦

 

• ካብ ፈይርሞንት ንኽትካረ ብኸመይ ብዝበለጸ መገዲ ኽትዳሎ ኸም እትኽእል
• ዕቤት ስራሕን ኣሳልጦ ንምርካብ ዜድሊ ኽእለትን
• ብኸመይ ከም ዝጀመሩን ኣብዚ እዋን እዚ ብኸመይ ዕቤት ከም ዝገበሩን ዝገልጽ ዘነቓቕሕ ኣሳልጦ ረኺቦም ኢዮም

ብኢንተርነት ዚግበር ጻውዒት
ምዝገባ ኣኼባ - ዕቤት

ዝርዝር ሓበሬታ

ዕለት፦
18 ሰነ
ግዜ ፦
10 00 am - 11 00 am
ዋጋ፦
ናጻ
ምድብ ፍጻመ፦

መአከቢ ቦታ

ኣብ መስመር
ካናዳ

ኣመሓዳሪ

ISSofBC
ተሌፎን
6048097103
ኢ-መይል
gateway2tourism@issbc.org
ወብ ሳይት ኣዳላዊ ምርኣይ
ናብ ዕግበት ኣተኵሩ