ፍጻመታት ጽዕነት

" ኵሉ ፍጻመታት

  • እዚ ፍጻመ እዚ ሓሊፉ እዩ ።

ዳህሳስ ሞያ፦ ሸቶታት ስራሕካ መርምር

ሰነ 4 @ 1 00 ምሸት - 4 00 ድ.

ምዕባለ ሞያ ንረብሓታትካን ንስነ ምግባራዊ ስርዓታትካን ምምርማር ዜጠቓልል ቀጻሊ መስርሕ እዩ ።

ምስዚ ዝስዕብ ናይ ብሕትና ቤት ትምህርቲ ተጸምበር -

✓ ስነ ምግባራዊ ስርዓታትካን ተገዳስነትካን ክእለትካን ፍለጥ
✓ ኣማራጺታትን ኣጋጣሚታትን ስራሕካ መርምር
✓ ሓጺርን ነባርን ሸቶታት ዘለዎ መደብ ስጕምቲ ኣውጽእ
✓ መደብካ ኣብ ግብሪ ኣውዕሎ ዕቤትካ ድማ ተዓዘብ

መዓስ፦ Tue 4 ሰነ 2024 ሰዓት 1 00 ድ. ቐ. ክሳዕ ሰዓት 4 00 ድ. ቐ.

ኣበይ - 611 – 333 ተርሚናል ኣቨንዩ ቫንኮቨር ቅ. ክ. V6A 4C1

ክትምዝገብ እንተ ደሊኻ ኣብቲ ሊንክ ጠውቕ - Career Exploration Navigate Your Future (office.com) ወይ ከኣ ነቲ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ኮድ QR ስካን ግበሮ

ብቑዕ ምዃን፦ ቀዋሚ መንበሪ ባህርያዊ ዜጋ ስደተኛ ዕቝባ ዝረኸበ ሰብ ኩኤት

ሕቶታት ንምሕታት ወይ ኢ-መይል ንምልኣኽ፦ 604-655-7308 ወይ d.literacy@issbc.org

ዝርዝር ሓበሬታ

ዕለት፦
4 ሰነ
ግዜ ፦
1 00 ድ. ቀ. - 4 00 ድ.
ምድብ ፍጻመታት ፦
ወብ ሳይት ፦
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=PvAIsU14Kk-1YmUuoUwI2U6MRJc6vf1Ju-Pxw9NO-ONUQzM3MzNHVUZOVUNXQVFKUTlHOEI2UzRGVi4u

ኣመሓዳሪ

ሳባ ፋርሂን
ተሌፎን
6046557308
ኢ-መይል
saba.farheen@issbc.org

መአከቢ ቦታ

ናይ ኢሶፍቢሲ ተርሚናል
611 - 333 መገዲ ተርሚናል
ቫንኮቨር ብሪትሽ ኮሎምብያV6A 4C1ካናዳ
+ ጎል ካርታ
ናብ ዕግበት ኣተኵሩ