ፍጻመታት ጽዕነት

" ኵሉ ፍጻመታት

  • እዚ ፍጻመ እዚ ሓሊፉ እዩ ።

ካፈ ሞያ ፦ ኣብ ካናዳ ዚርከብ ትምህርቲ ቝልዕነት

ግንቦት 23 @ 1 30 ምሸት - 3 30 ድ.

ኣብ ካናዳ ናይ ቍልዕነት መምህሩ ክኸውን ድዩ ዝደሊ ?
ኣብቲ ኣብ ካናዳ ዚርከብ ኤርሊ ቻይልድሁድ ኤጁኬሽን ብኸመይ ሞያ ኸም እትጅምር ዚገልጽ ክኢላ ኢንዱስትሪ ጠቓሚ ምስትውዓል ርኸብ ።

መዓስ ፦ Thurs – 23 ግንቦት, 2024
ግዜ፦ 1 30 ድ. ቀ. - 3 30 ድ.
ኣበይ ፦ ኢንተርነት (Via Zoom)

ንምምዝጋብ ነዚ ሊንክ እዚ ጠውቕ - ዌቢናር ምዝገባ - ዕቤት ምግባር ወይ ነቲ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ኮድ QR ስካን ግበሮ

ንዝዀነ ይኹን ሕቶ በጃኻ ኢ-መይል keranna.abedi@issbc.org

ዝርዝር ሓበሬታ

ዕለት፦
23 ግንቦት
ግዜ ፦
1 30 ምሸት - 3 30 ድ.
ምድብ ፍጻመታት ፦
ወብ ሳይት ፦
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_BuuqNpRjQ62VDJ73N1hfug#/registration

መአከቢ ቦታ

ኢንተርነት - ዕቤት

ኣመሓዳሪ

ከራና ኣቢዲ
ኢ-መይል
keranna.abedi@issbc.org
ናብ ዕግበት ኣተኵሩ