ፍጻመታት ጽዕነት

" ኵሉ ፍጻመታት

ጕጅለ ደገፍ መዛኑ ደቂ ኣንስትዮ ዓረብኛ

ሓምለ 12 @ 12 30 ምሸት - 2 30 ድ.

ተገዳስነት ዘለዋ ዓረብኛ ሰበይቲ ዲኺ ?
➢ ተመክሮኻ ኣካፍል፣
➢ ብዛዕባ ባህሊ ካናዳ ምምሃር፣
➢ ሓደስቲ ኣዕሩኽ ምጥራይ፣
➢ ብዛዕባ ኣገልግሎታትን ጥሪትን ሓበሬታ ምእካብ ?
መዓስ ፦
ኣብ ነፍሲ ወከፍ ካልኣይን ራብዓይን
ካብ 24 ግንቦት ክሳዕ ሰሙን
11 ጥቅምቲ 2024
ካብ 12 30 – 2 30 ድ.
ኣበይ ?
2610 ቪክቶርያ ዶ / ር
ቫንኮቨር ቢሲ V5N 4L2
ምሳና ተራኸብ ፦
ስላቪካ ስቲቫኖቪክ ከምዚ ትብል -
Slavica.Stevanovic@issbc.org
ሽሪፋ ዓዛብ ከምዚ ትብል -
sazzab@mpnh.org ወይ ብተሌፎን
ኣብ 236.688.7160

ዝርዝር ሓበሬታ

ዕለት፦
12 ሓምለ
ግዜ ፦
12 30 ድ. ቀ. - 2 30 ድ.
ምድብ ፍጻመ፦

ኣመሓዳሪ

ስላቪካ ስተቫኖቪክ
ተሌፎን
604-395-8000 Ext. 1706
ኢ-መይል
slavica.stevanovic@issbc.org

መአከቢ ቦታ

ቢ. ሲ. ቫንኮቨር
ISSofBC ቫንኮቨር እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ማእከል 2610 ቪክቶርያ ዶ / ር ቫንኮቨር ቢሲ V5N 4L2
ቫንኮቨር ቢሲቢሲ V5N 4L2ካናዳ
+ ጎል ካርታ
ናብ ዕግበት ኣተኵሩ