ፍጻመታት ጽዕነት

" ኵሉ ፍጻመታት

  • እዚ ፍጻመ እዚ ሓሊፉ እዩ ።

ናይ ኣየር ካናዳ ሓበሬታ ፕሮግራም

ሰነ 24 @ 10 00 am - 11 00 am

ናጻ

ኣብዚ ባህ ዜብል ናይ ሓበሬታ ፕሮግራም ኣየር ካናዳ ምሳና ሓቢርካ
ምስታ ኣብ ኣየር ካናዳ እትርከብ ጕጅለ ምኽታብ መሪሕ ግደ ዘለዋ ጕጅለ ተቕርብ ነበረት ።

 

ኣብ እዋን እቲ ኣቀራርባ ኪቐርቡ እዮም"
1. ነቲ ኺረኽብዎ ዚኽእሉ ቦታ ሕለፍ
2. ናይ ኣየር ካናዳ ሓበሬታ ናይ ምቝጻር መስርሕን ትጽቢትን
3. ብኤየር ካናዳ ንኽትካረ ዚሕግዘካ ምኽሪ ኣካፍል።

 

ብኢንተርነት ዚግበር ጻውዒት
ኣብዚ መዝገብ

ዝርዝር ሓበሬታ

ዕለት፦
24 ሰነ
ግዜ ፦
10 00 am - 11 00 am
ዋጋ፦
ናጻ
ምድብ ፍጻመ፦
ወብ ሳይት ፦
https://issbc.org/

መአከቢ ቦታ

ኢንተርነት - ዕቤት

ኣመሓዳሪ

ናብ ቱሪዝምን እንግዶት ዚወስድ ደገ
ተሌፎን
604 809 7103
ኢ-መይል
gateway2tourism@issbc.org
ወብ ሳይት ኣዳላዊ ምርኣይ
ናብ ዕግበት ኣተኵሩ