ዜና

ቢ. ሲ. ማእከል ስደተኛታት ዌቢናር - ስደተኛታትን ስደተኛታትን ፦ ኣሃዛዊ ጸብጻብን ኣንፈትን ምምጻእ

ቢ. ሲ. ስደተኛ ዊቢናር 18 ሰነ 2024

ናብቲ ኣብ ማእከል ስደተኛታት ቢ. ሲ. ዚርከብ ዊቢናር ተዓዲምካ ኣለኻ፣ ኣብኡ ኸኣ ብዛዕባ እቲ ኻብ ከባቢኻን ሃገራውን ኣህጉራውን ኣረኣእያ ዚመጽእ ስታቲስቲክስ ኰነ ኣንፈት ስደተኛታት ክንመያየጥ ኢና።

ኣብዚ ፕሮግራም እዚ ዝጠቓለል ኣርእስትታት እዚ ዝስዕብ ኢዩ -

  • ኣብ ብሪትሽ ኮሎምብያ ዘሎ ኣንፈት
  • ኣብ ሃገራትን ኣብ መላእ ዓለምን ብግዲ ኻብ ቦታ ናብ ቦታ ናይ ምግዓዝ ዝንባለ
  • ቀዳምነት ዚወሃቦ ነገራት
  • መፍትሒታት ሳልሳይ ሃገር ንምስፋሕ እተገብረ ጻዕሪ
  • ደድሕሪ እቲ ኣቀራርባ ሕቶ ንምቕራብ እኹል ግዜ ኽንረክብ ኢና

ነታ "ንስደተኛታት ሓንጐፋይ ኢሎም ዚቕበሉላ ዓለም" እትብል መዓልቲ ስደተኛታት 2024 ከነብዕል ኢና። መዓልቲ ስደተኛታት ዓለም ኣብ ዓዓመት 20 ሰነ ኢያ ነቶም ካብ ግጭት ወይ መስጐጕቲ ንምምላጥ ካብ ሃገሮም ክሃድሙ እተገደዱ ሰባት ንምኽባር ድማ ኣህጉራዊመዓልቲ ኢያ ።

ተዛረብቲ ፦
ጀኒፈር ዮርክ – ዳይረክተር ኣገልግሎት ስደተኛታት - ISSofBC
ማይክል ካሳሶላ - ላዕለዋይ ሓላፊ መዕረፍን መመላእታ መገድታትን - UNHCR

ዕለት፦ 18 ሰነ 2024
ግዜ፦ 10 30 ድ. ቀ.
ቦታ፦ ዞም - ፍጻመ ዚገልጽ ዝርዝር ሓበሬታ ድሕሪ ምዝገባ ብኢ - መይል ኪለኣኽ እዩ ።

ኣብዚ መዝግብ>>

ናብ ዕግበት ኣተኵሩ