به صورت حضوری یا آنلاین به ما بپیوندید تا درباره ارتقای فردی و درکِ پیشرفت فردی بیاموزید.

دراین کارگاه می آموزید تا آزادانه درباره موفقیتهای خود درمحیط کاروسایرابعاد زندگی صحبت کنید.

Challenge your perceptions around self-promotion and learn valuable skills to take control of your narrative during this workshop. You will be empowered to speak openly about your accomplishments in the workplace and beyond.

When: Wednesday – April 26, 2023

Time: 2:00 pm – 3:30 pm

Where: In person and Online (Zoom)

#208 – 7355 Canada way, Burnaby V3N 4Z6

English, Persian (Farsi)

The workshop is for free.

To register, please contact Maryam 604-417-4753 | maryam.keshtkar@issbc.org 

 

DOWNLOAD: I am Remarkable – A Confidence Building Workshop

Details

Date:

April 26, 2023

Time:

2:00 pm - 3:30 pm

Cost:

FREE

Event Category:

Settlement

Website:

Register

Venue

#208 – 7355 Canada way, Burnaby

V3N 4Z6

In person and Online (Zoom)

Organizer

Maryam Keshtkar